Klicka på det protokoll du vill läsa!
 
Stämma 2013-06-10 (konstituerande stämma, då föreningen bildades)
Styrelse 2013-06-18 Stämma 2018-03-xx (ordinarie föreningsstämma 2018)
Styrelse 2013-08-13 Styrelse 2018-04-xx
Styrelse 2013-10-14
Styrelse 2014-01-02
Styrelse 2014-01-30
Stämma 2014-03-11 (ordinarie föreningsstämma 2014)
Styrelse 2014-06-11
Styrelse 2014-09-03
Styrelse 2014-10-09
Styrelse 2014-11-25
Styrelse 2015-01-20
Styrelse 2015-02-19
Stämma 2015-03-16 (ordinarie föreningsstämma 2015)
Styrelse 2015-06-11
Styrelse 2015-06-24
Styrelse 2015-08-19
Styrelse 2015-09-23
Styrelse 2015-11-24
Styrelse 2016-01-14
Anbudsöppn grävn. o material lev.
Styrelse 2016-02-24
Stämma 2016-03-17 (ordinarie föreningsstämma 2016)
Styrelse 2016-04-07
Stämma 2016-04-26 (extra föreningsstämma)
Styrelse 2016-06-30
Styrelse 2016-09-22
Styrelse 2016-10-31
Styrelse 2016-11-01
Styrelse 2016-11-14
Styrelse 2016-12-01 upph B&S
Styrelse 2016-12-01 allm
Styrelse 2016-12-15 forts upph B&S
Styrelse 2016-12-15 allm
Styrelse 2017-02-09 upph KO
Styrelse 2017-02-09 allm
Styrelse 2017-03-02
Stämma 2017-03-14 (extra föreningsstämma)
Stämma 2017-04-04 (ordinarie föreningsstämma)
Styrelse 2017-05-18
Styrelse 2017-06-15
Styrelse 2017-08-23
Styrelse 2017-10-18
Styrelse 2017-11-15
Styrelse 2017-12-18
Styrelse 2018-01-31