Nu blir det avbrott!
På Onsdag 13 februari kommer det att bli avbrott i fiberkommunikationen kl 10-16 på grund av E20-jobbet Se info utlagd på hemsidan 2018-10-19. (2019-02-11)
Information om kapitalinsats och anslutningsavgift.
Alla medlemmar har nu betalt 20000 kr i kapitalinsats. Med kapitalinsatsen finansierar föreningen den gemensamma investeringen för fibernätet. Alla medlemmar har också betalt 3000 kr inkl moms i anslutningsavgift. Denna avgiften finansierar materialet i den enskilda trädgården samt fasadboxen och routern i huset (2019-02-06)
 
Information om verksamhet och stöd
Inom föreningsområdet bygger Fiberföreningen Lagmansholm-Hol Fiber Ekonomisk förening fibernät för modern framtidssäker kommunikation på landsbygden! Området är ca 16 km långt och 16 km brett samt innehåller 300 hushåll. I dagsläget har föreningen 237 medlemmar med 275 anslutningar. Avgörande för projektets genomförande är det stöd som Jordbruksverket ger till utbyggnaden av fibernät på landsbygden. Stödet är ett ekonomiskt stöd för byggnation av öppna fibernät i Sverige och är finansierat av EU. Mer om fiberutbyggnad kan man läsa på! http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband 4.37e9 ac46144f41921cd2c761.html (2019-02-06)

Rätt hemsida igen!
Jo... en tid har en annan hemsida kommit upp när man sökt på fiberföreningens sida. Det är förtfarande oklart vem som orsakat felet men nu kommer iallafall rätt sida upp! (2019-02-02)
Årsstämma 2019
Är 2019-04-09 (tisdag) i Hols Församlingshem. Net at Once kommer att informera om router EG 300. Vad den förmår eller inte kan.(2018-11-26)
Efteranslutning (nya anslutningar)...då blir det pristillägg!  
Föreningen styrelse jobbar på att få det statliga bidraget utbetalt (ca 3,2 Mkr). Det kan bli en avsändning vid årsskiftet. Dom som ansöker om anslutning efter årsskiftet kommer att få ett pristillägg (föreningen få ju inget bidrag för dessa). Årsstämman 2014 beslutade att tillägget skall vara 10000 kr+moms (2018-11-07)
Serviceavtal med PEMA kommunikationer.
Styrelsen har skrivit avtal med PEMA Kommunikationer Alingsås om den fortsatta driften fr o m 1 nov. Det gäller ju att ibland få igång de vilande abonnemangen, ibland få in nya medlemmar i fibernätet. Relacom har gjort färdigt sitt åtagande (även om dom har kvar ett garantiansvar för sitt åtagande). Fortfarande gäller att all felanmälan från medlemmarna skall göras till Net at Once (2018-10-20)
Arbetet med nya E20
Arbetet kommer att påverka fibertrafiken för oss! Vid Sienekorsningen kommer SHK-föreningen att lägga om sin slang ...just den slang som vi är ansluten till omvärlden med. Det blir ett fibertrafikstopp under tiden arbetet pågår. Dagen för arbetet är inte satt just nu. Dagen kommer att meddelas per e-post. Detta är en förtida avisering om kommande störning. (2018-10-19)
Vad är GDPR egentligen??
Läs dataskyddsförordningen i fullformat Klicka här! (2018-06-04)
Hur får man bort kostnadstilläggen??
Jo ...det enklaste (och billigaste) är ju att få en kvartalsfaktura med automatbetalning (0 kr i kostnadstillägg = standard) Avvikelser från standard kommer att medföra ett kostnadstillägg för medlemmen enl följande: 1. Brevfaktura inrikes 25 kr.
2. Månadsfaktura 20 kr.
3. Påminnelseavgift 60 kr.
4. Manuell inbetalning 50 kr (De som betalar in med brev som skickas till privatgiro).
5. Utdragning/återsättning av patchkabel i nod: 1 000 kr. OBS under stilleståndet är medlemmen betalningsansvarig för övriga avgifter. Kostnadstilläggen tas ut vid första lämpliga fakturering från Fiberekonomi.(2018-05-27)

Vad kommer det att kosta??
På årsstämman presenterades en slutkostnadsprognos (som landade på 24 071kr, hittills har alla blivit fakturerade 15000 +3000 kr). Med progonosen som utgångspunkt har fakturerats ytterligare 5000kr i kapitalinsats under våren 2018 ...men vi vet slutkostnaden först när det statliga bidraget utbetalts. Se progonosen här! (2018-05-26)
Nu gäller GDPR istället för PUL
Den 25 maj gäller "nya" regler för dataskydd (GDPR) Tidigare gällde personuppgiftslagen (PUL) ... fast egentligen blir det ingen ändring för Er medlemmar. Det som står i medlemsansökan gäller fortfarande! När någon ansöker om medlemsskap efter 25 maj kommer PUL-hänvisningen att vara utbytt på ansökningsglanketten mot en GDPR-hänvisning. (2018-05-25)
Fel i faktureringen igen!!
I den faktura som Fiberekonomi just avsänt har den utlovade justeringen av tidigare fel inte kommit med. Det underlag som Fiberekonomi fått kan du se här! Föreningens förslag är att du betalar fakturerat belopp och att sammanlagd justering kommer i nästa faktura (maj) (2018-02-04)
TV-störningar på fibernätet. Egen felsökning!
Net at Once felsöker hela tiden för att bli av med störningarna. Ibland görs uppdatering av programvarorna! Därefter kan en omstart av mediaboxen vara nödvändig. Gör det till en regel att första steget i den egna felsökningen är alltid att starta om mediaboxen Dra ur kontakten några sekunder och sätt i den igen (2018-02-04)
Kallelse till ordinarie årsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att hållas i Hols Församlingshem Torsdag den 22 mars kl 19. Göran Elfving kommer att informera om Fiberekonomis verksamhet. I övrigt stadgeenliga ärenden. (2018-02-01)
Fungerar eller ej ??
Jag har just fått en rapport från Relacom AB att nu är nästan alla igång! (med 3 undantag) Stämmer det ?? (2017-12-15)
Problem med TV-ljudet ??
Det har visat sig att TV-boxen som NAO/Sappa har levererat inte kan bearbeta ljudet för de allra nyaste ultraHD-TVapparaterna. I det aktuella fallet kunde man ställa om TV-ljudet till "gammalt" format. Omställningen gjordes på TVapparaten. Den påverkade inte bildkvalitén. Beroende på TV-fabrikat kan hanteringen vara olika! (2017-11-24)
Första fakturan blev en dubbelfakturering!
>Jo ... föreningen har fakturerat supersnabbt internet. Dessutom har NAO fakturerat samma tjänst också. Det är nu utrett att den tjänsten skall NAO fakturera ! Föreningen kommer att rätta till dubbelfaktureringen i nästa faktura (februari 2018) NAO har (för några ?) av misstag fakturerat 199 kr/mån. Rätt pris är 99kr/mån. Ring till NAO som gör dom en rättelse på beloppet! Jo ... en omstart av nätet kommer att ske senast Torsdag 9/11. NAO gjorde ett försök till rättelse i måndags 6/11...men gav upp försöket och återkommer senast torsdag. Dom som inte kommit igång som planerat 1/11 kommer att få en reducering i nästa faktura (feb 2018). Omstarten på torsdag innebär att trafiken upphör del av dagen! (2017-11-08)  
Jo felsökning pågår ...för några. Första fakturan är på väg!
Fiberekonomi kommer om några dagar med den första fakturan på köpta tjänster fr o m 1 nov. Om man nu inte kan starta fibertrafiken fr o m 1 nov kan man få reducerad kostnad. Reduceringen kommer att dras av på nästa (kvartals)faktura. För att man skall få reducering gäller att man felanmält anläggningen till föreningen senast 3 nov. Om man själv väljer att därefter ta en långsam start på fiberkommunikationen har man inte rätt till reduceringen! (2017-10-30)
Jo ...sent måndag kväll blev det ljus i fibern!
Mådag 23 okt, sent på kvällen, blev det ljus i fibern! Fr o m 1 nov kostar fiberanslutningen pengar. När mediaboxen är ansluten kommer NAOs registreringsportal att bli åtkomlig. Om det är problem med att få igång mediaboxen, starat om den, pröva kabelanslutning och WiFi-anslutning. Om du har anslutningar med flera fiberslangar kommer det att stå A, B, C osv före din fastighetsbeteckning. Var noga med att registrera dig på rätt slang! (2017-10-24)
Nu gäller det att få igång fiberutrustningen ...nu kostar det pengar!
Från och med 1 november 2017 kommer NAO att fakturera föreningen kostnader för levererade tjänster ...föreningen kommer att vidarefakturera kostnaden på medlemmarna för de köpta tjänsterna inkl föreningens nätavgift. Nätavgiften är 100 kr/mån ! (2017-10-20)
Senaste informationen om ljus i fibern!
Nu kan det bli!! NAOs planering är att det under eftermiddagen måndagen 23 okt kommer att bli ljus i fibern!! (2017-10-19)
Fast det kanske inte blir så...
Ca kl 16 ringer NAO och meddelar att dom har drabbats av sjukdom i personalen ... så ljussättning i fibern blir nog tidigast måndag 23 oktober. (2017-10-17)
...nu händer det saker!!
Tisdag 17 oktober (kväll) planerar NAO att sätta ljus i fibern!! Det är ett laserljus som är skadligt för ögat! Så undvik att se in i fiberändan! Håll barnen borta från anläggningen! (2017-10-16)
När blir det ljus i fibern ??
När blir det ljus i fibern?? Det är en befogad fråga! Relacom har begärt att ett "överlämningsmöte" till NAO skall senareläggas en vecka! Prognosen är nu att driftsstarten kommer att bli omkring månadsskiftet okt/nov 2017. Allt kommer att informeras om här på hemsidan. En diskussion om ersättning pga försenat färdigställande har startat med Relacom AB. Medlemmarna har fått ett e-postmeddelande med mer information om senareläggningen.(2017-10-11)
Det finns mer att hämta !
Jo ... nu finns också TV-boxen att hämta! Hämtning, för er som beställt TV-kanalpaket, kan ske hos mig Fredag 29 sept eller Lördag 30 sept båda dagarna kl 16-18 hos mig på Skogaholm Lagmansholm samt påföljande vecka Torsdag 5, Fredag 6 eller Lördag 7 okt, alla dagar kl 16-18. Är du osäker på vägen sök på Tore Norén Lagmansholm Skogaholm Vårgårda på eniro .se Har du ännu inte hämtat mediaboxen kan du hämta den samtidigt! OBS: har du ett vilande abonnemang har du inget alls att hämta! (2017-09-27)
Monteringsinstruktioner från NAO.
Många har nu hämtat ut mediaboxen och sitter nu med pannan i djupa veck. NAO har gjort en informationsvideo om ihopsättning av mediaboxen. Gå in på Youtube och sök först på Net at Once klicka därefter på Inteno EG300. Vi har blivit drabbade av Post Nords leveransproblem då TV-boxen inte kunde lämnas ut samtidigt. Det blir alltså en hämtning ytterligare av TV-boxen. Håll koll på e-post och hemsida! (2017-09-21)
Kallelse till nya dagar för hämtning
Nu har prylarna kommit! Dom fanns ju inte så långt borta! Utrustning som motsvarar den tjänsten som man vill ha kan hämtas i Equmeniakyrkan Lagmansholm Måndag den 18 sept mellan kl 19 och 21 eller Onsdag den 20 sept mellan kl 19 och 21. Sen får vi se om det behövs fler tillfällen. Läs också på hemsidan!! (2017-09-16)
Nu är prylarna levererade till Lagmansholm!
...och jag har fått uppgifter på vad tjänstealternativen skall ha! Nu kommer jag att kalla till hämtning i Lagmansholm. Hämtningen går till så att medlemmen (eller ombud) kommer till garaget på Equmeniakyrkan Lagmansholm, hämtar sina prylar och tittar in i teknikrummet om medlemmen är intresserad! ... (sen är det klart och medlemmen kan vända hem igen!) Dag för hämtning är inte fastlagd ännu ...kommer på e-post eller snigelpost och läggs också ut på hemsidan. (2017-09-14)
Ingen utdelning ...inga prylar är levererade !
Måndagkvällens (11/9 kl 19) samling blir ett kort information ...då inga leveranser har kommit och inget finns att lämna ut!! (2017-09-11 kl 14.00)
Nu händer det saker i fiberföreningen
Du inbjudes Måndag den 11 sept kl 19 till Equmeniakyrkan i Lagmansholm, dels för allmän information och dels för att hämta dom prylar som Net at Once levererar! Om allt löper nu kan vi har trafik i nätet den 1 okt!! Det finns också möjlighet att ställa frågor! Kan du inte själv hämta ut dina prylar be grannen att göra det! Det finns också möjlighet att titta in i föreningens nod (teknikrum). OBS Ingen fika denna kvällen! Läs hemsidan där finns senaste beskeden om prylarna verkligen kommit eller ej! (2017-09-03)
Fiberekonomi Borås
Föreningen har upphandlat Fiberekonomi Borås att sköta fakturering, redovisning, uppföljning m m när föreningen snart kommer in i drifsskedet. Dvs fakturorna på köpta tjänster i nätet och nätavgiften kommer från Fiberekonomi. Fiberekonomi har särskilt utvecklat datorprogram och rutiner som är anpassade till fiberföreningar. Kostnaden för den köpta ekonomitjänsten är 16-18 kr per månad och medlem ...men först skall vi få igång trafiken. Mer info kommer senare!! (2017-07-02)
Hur skall jag koppla ihop apparaterna hemma?
Vill du ha hjälp med att bygga upp nätverket hemma?? Kontakta Per Nic Data för att få hjälp! Per Nic Data kommer att fakturera dig för hjälpen men de sänker kostnaderna med ROT/RUT- avdraget. Kontakta www.pernic.com , info@pernic.com , tel 0322-639011 (2017-06-04)
Vilka tjänster kan man få i fiberkabeln ??
Net at Once (NAO) är upphandlad att leverera en gruppanslutning av tjänser i fiberkabeln. Här presenteras NAOs erbjudande. Diskussion om alternativet "Öppet nät" har medfört en försening av presentationen! Läs en sammanfattning av erbjudande här. Läs NAOs fullständiga offert här! Vilka TV-kanaler ingår i erbjudandet TV-Mer? Inom kort kommar alla medlemmar att avkrävas besked vilker alternativ som man väljer! OBS För företag gäller en särskild prislista se Bilaga 1 Som privatperson kan du göra en mängd tillval se Bilaga 2 (2017-05-29,06-20)
Har du grävt fram fiberslangen till huset??
Som medlem skall du själv gräva fram slangen från trädgårdsgränsen till huset, så att Relacom AB kan blåsa i en fiberkabel i slangen! Relacom ser nu slutet på sitt blåsjobb och det är viktigt att dom kan blåsa fiberkabeln till alla när dom är i området. Dom har andra uppdrag som står på tur och dom försvinner från området när dom inte kan blåsa mer i Lagmansholm-Hol. Att komma tillbaks senare innebär en ny etableringskostnad som kommer att tas ut på dom den berör! Se till att du grävt fram fiberslangen till huset! (2017-05-22)
Årsmöteshandlingar
Här kan du läsa: Förslag till uppdaterade stadgar.Ändrat föreningsområde.Verksamhetsberättelse för vht 2016.
Blåsningen av fiberkabel har startat. Grävningen är klar
Relacom AB startade att blåsa fiberkabel tisdag den 21 mars i området Fullestad - Myren. Nu händer det saker hela tiden! Grävningen är klar i föreningsområdet utan avbrott för tjäle och snö. Påminner om årsstämman 4 april! (2017-03-22)
Kallelse till extra föreningsstämma
Beslut om ändring av stadgar kräver två stämmobeslut. Därför kallas till en extra föreningsstämma Tisdag den 14 mars kl 19 i Equmeniakyrkan Lagmansholm. Läs kallelsen här (2017-03-06)
Kallelse till årstämma
Årets ordinarie stämma hålls i Hols Församlingshem Tisdag den 4 april kl 19.00 Se kvällens program här. OBS Läs också sid 2! Kolla dagordningen då nya ärenden kan tillkomma fram till stämman (2017-03-02)
Nu är vi över 200 medlemmar (insatser)
Grävgängen är nu koncentrerade till Hol. Det är ju inget besvärande tjälhinder utan jobbet kan gå vidare! Vi har just passerat 200 medlemmar när hela föreningsområdet är genomgånget och vi kan nog inte bli så många fler. Upphandlingen av kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör pågår med sista anbudsdag 6 februari. Entreprenör för "Blås- och svets" blev Relacom AB.

För att behöva använda minsta möjliga av "byggkreditivet" kommer anslutningsavgifterna (samt avgift för ev. extra slangar/anslutningar) samt årsavgiften för 2017 att faktureras dom närmsta dagarna (3000 kr + 100 kr). Håll koll på e-posten. (2017-01-15)

Var är grävgänget nu?
Grävningen pågår nu i området Mängsholm - Ödegärdet. Området Fullestad - Ängatorp - Lagmansholms tätort är i stort färdiggrävt. Efter Mängsholm-Ödegärdet fortsätter grävningen i Jonstorp-Bäne-Hol. I Hol är det mycket egen schakt då Vattenfall gjorde avsevärt mindre kabelarbeten där än i övriga området, när dom grävde för elkablar runt årsskiftet 2013/14. Vi hoppas på en "lagom vinter" utan långvariga arbetshinder. Medlemsantalet är nu 185. Att maskinerna blivit synliga på plats har hjälpt några över "beslutströskeln". I övrigt är entreprenaden "Blås och Svets" ute på anbudsräkning, med 28 november som sista anbudsdag. (2016-11-15)
Nu är grävningen igång
...norr om Fullestads Kyrka. Grävningen kommer att pågå hela hösten/vintern innan föreningsområdet är klart. Frågan är nu när kan trafiken i nätet starta? Sett på grannföreningarna är tiden från grävstart till trafikstart ca 1 år. Det är mycket som skall hända som föreningen inte råder över ...så svaret är att: Trafikstarten planeras till hösten 2017! (2016-09-25)
Tänk igenom var anslutningen till huset skall ske!
Nu kommer frågan att ställas: "Var skall fiberslangen gå in i huset ??" Tänk igenom hur du vill organisera anslutningen. Fiberslangen och ett markeringsnät ansluts till en skarvdosa utvändigt på vägg/hussockel. Till skarvdosan ansluts ännu en invändig fiberkabel som dras till en invändig mediaomvandlare ev. router (kräver el, 230 V) Till omvandlaren ansluts sedan telefon, dator eller TV. (2016-09-25)
Nästa insatsfaktura !
Nu kommer nästa insatsfaktura (5000 kr, 30 dag). Bevaka e-posten! Dom som inte anmält någon e-postadress får fakturan med snigelpost. Det innebär att 15 000 kr sammanlagt är fakturerat av insatsen. Under augusti kommer den egna grävningen att starta ...då kommer föreningen att dra på sig kostnader för material och grävarbete. Vi har fått utbetalt ett förskott på det statliga bidraget och vi har klart med banken om byggkreditiv/kontokredit. Planen är att vi skall klara "insatslikviditeten" till slutlig utbetalning av det statliga stödet. En faktura på anslutningskostnad (3000 kr inkl. moms för varje ansluten byggnad) kommer sannolikt att behöva betalas före slutredovisningen. (2016-07-16, 08-13)
Nya stadgar m m
Nu är de nya stadgarna och nytt reg.bevis inlagda på hemsidan efter årsstämman och extrastämman. (2016-06-04)
Extra stämma ...vad beslutades??
Det viktiga och efterlänktade beslutet var att nu när vi fått bidragsbeslutet kan föreningen starta det egna aläggningsarbetet! Läs det fullständiga protokollet ...leta upp "protokoll" i höger meny! (2016-05-05)
Läs Vi i Villas tidningsartikel om fiberanslutning
Sök upp Vi i Villa i vänster meny. Klicka och läs!
Kallelse till extra föreningsstämma
Här kallas nu till extra föreningsstämma Tisdag den 26 april kl 19 i Hols Församlingshem. Huvudärendet är att besluta om egen gärvstart efter att föreningen har fått beslut om statligt bidrag till att anlägga fibernätet. Läs inbjudan till stämman och dagordning. Klicka här. Du kan se den reviderade kartbilagan här(2016-04-11,12)
Bidragsbeslutet finns att läsa!
Nu har föreningen bidragsbeslutet i handen! Det finns att läsa här. Det blev många sidor (22 sid) inklusive alla bilagor. Följ vad som händer nu, här på hemsidan! (2016-04-05)
Nu äntligen...
...kommer vi att få vårt bidragsbeslut. Länsstyrelsen har på sin hemsida lagt ut informationen om beslut 30 mars. Föreningen får sitt beslut (6 sidor) per post måndag 4 april! Mer info kommer då! (2016-04-02)
Kallelse till ordinarie årsstämma 2016
Här kallas nu till informationsmöte och ordinarie årsstämma 2016. Torsdag den 17 mars i Hols Församlingshem kl 19.00 Läs kallelsen/inbjudan här. Läs, skriv ut och ta med dagordningen till årsmötet. Klicka här! Reviderat föreningsområde där Vittenevägen inte ingår. Se karta här(2016-02-29, 03-10)
Årsavgiften för 2016
Förra årets stämma i mars beslutade att årsavgiften för 2016 skall vara 100 kr. Den kommer att faktureras ut per e-post 30-31 januari. Bevaka e-posten!! Dom som inte har anmält någon e-postadess får fakturan med "vanliga" postgången. (2016-01-29)
Boka in årsstämman
Föreningens årsstämma planeras bli i Hols Församlingshem torsdag den 17 mars 2016 kl 19. Program m m kommer att publiceras här på hemsidan. (2016-01-15)
Nu har detta hänt!
Upphandling av material och grävtjänster lades ut på webben (www.opic.com) för anbudsräkning den 11 november. Det ingår som en anbudsförutsättning att tjänsterna beställs om statligt bidrag erhålls! (2015-12-08)
Vad pågår nu ??
Trots alla förseningsbesked jobbar styrelsen vidare! Inom några dagar kommer anbud att begäras på dels material för kanalisationen men också på schaktning/kabelplöjning för fiberslangen. När bidragsbeslutet kommer blir det en föreningsstämma där läget kommer att redovisas inför beslut om egen arbetsstart! ...vi kan ju bara jobba vidare för fiberkommunikation tillhör ju framtiden!(2015-11-04)
Nytt förseningsbesked
Jordbruksverket ska skriva regler för hur bredbandsstödet skall tillämpas i Sverige. Dom gör nu ett omtag då Konkurrensverket har haft synpunkter på det utarbetade förslaget. Därefter skall länsstyrelserna tillämpa reglerna och besluta om bidraget. Nu är beskedet från Länsstyrelsen att bidragsbesluten kommer tidigast sista veckan i februari 2016!! ...ingenting förvånar längre men de ständiga förseningarna är att misshandla dom entusiaster som skall verkställa statens höga bredbandsmål och som står och stampar och vill komma igång med det egna arbetet! ...men vi kan bara kämpa vidare för fiberkommunikation tillhör ju framtiden!(2015-10-28)
Nya bidragsbesked från länsstyrelsen!
Länsstyrelsen m fl organisationer ordnade en Fiberkonferans i Göteborg sönd. den 13 sept. Konferensen var mycket välbesökt med mer än 300 deltagare från Västra Götalands län. Dagen blev en nyttig "genomkörare" av det som kan vara bra att veta för fiberföreningarna. Den allt överskuggande nyheten var emellertid att bidragsbesluten för föreningarna är senarelagda till den 30 november! Nu kan vi konstatera åren 2014 och 2015 är "förlorade fiberår" p g a ny period för landsbygdsprogrammet. Vi kan också konstatera att trots bidragsförseningarna är engagemanget för fiberutbyggnad på landsbygden otroligt stort och att det är aktuellt över hela landet! (2015-09-14)<
Efteranslutning ...vad kostar det? Infomöten
Sista veckan augusti hölls infomöten i Hol och Lagmansholm. Mötena var välbesökta och innebar ett antal nya medlemmar. Bl a efterfrågades kostnaden för efteranslutning ...och att info om kostnaden bör göras allmänt bekant. Kostnaden för en efteranslutning innehåller följande delar: föreningsinsatsen + 12 500 + kostnaden för att ansluta den tillkommande fastigheten. Sammanlagt blir det ca 50 000 - 70 000 kr. Statligt bidrag kan inte fås för en efteranslutning. Nivån är jämförbar med vad föreningar med nystartad trafik i nätet anger för efteranslutningr. Dessutom kommer föreningen först att kraftsamla på att få trafik i det "befintliga" nätet. D v s efteranslutningar kommer att jobbas med tidigast andra halvåret 2017. ...att efteransluta är ingen bra idé!! (2015-09-02)
Vad är Telias planer ...vad pågår just nu?
Förr var det självklart att man skulle ha Teliaanslutning med kopparkabel när man byggde nytt eller utökade sina anläggningar. Det är inte alls lika självklart nu att Telia ansluter dig till sitt kopparnät längre ... för oss som redan har en kopparkabelanslutning är frågan hur länge Telia kommer att bibehålla förbindelsen i framtiden! Läs här Läs mer om teknikskiftet på Post- och Telestyrelsens hemsida.(2015-07-01)
Infomöten i Hol och Lagmansholm
Under augusti kommer infomöten att ordnas i Hol och Lagmansholm. Läs inbjudan här! Informationen kanske främst riktar sig till dom som ännu inte bestämt sig att vara med, men självfallet är "befintliga" medlemmar också välkomna! (2015-06-30)
Bidragsbeslut m m
Den senaste informationen från Jordbruksverket är att bidragsbeslutet kommer att tas den 10 oktober 2015. En sak kan vi konstatera ...att beslutsdagen kommer iallafall allt närmare!

Hur blir det med boxar, kopplingsdosor, skarvdosor m m där fiberkabeln kommer in i huset? Se ett exempen från Telia här. Utformningen variera något för de olika operatörerna ...men principen är ungefär densamma! (2015-06-25)

Årsstämma den 16 mars. Handlingar
Här kan du hämta inbjudan, dagordning och årsredovisning! (2015-02-24,03-15)
Vad är utvecklingsmöjligheten för fiber?
Lite slarvigt säger man att fibern har oändliga utvecklingsmöjligheter. British Telecom har på en sträcka av ca 35 mil kommit upp i en överföringshastighet på 3Tbit/sek (3 000 Gbit/sek). Många av oss tycker idag att hastigheten 3 Mbit/sek är nästan acceptabelt. Hastighetskillnaden är 1 000 000 ggr! Tanken svindlar! Även om British Telecoms test kan ses som ett laboratorietest ...så vet man ju att finns behovet, så finns utvecklingsmöjligheten. Framtidssäkra din kommunikation! ADSL och Mobilt bredband ...släng det i väggen!! Läs artikeln här! (2015-02-08)
Nyheter om det statliga fiberstödet från Jordbruksverket
Föreningen har lämnat in ansökan om fiberstöd till Jordbruksverket (JV) i början av oktober 2014. JV har under hösten 2014 gett beskedet att beslut om stöd kan förväntas först under maj-juni 2015. Nu ges beskedet att beslut om stöd kommer efter sommaren 2015! Året 2014 har ju varit ett "förlorat fiberår" p g a ny period för landsbygdsprogrammet. Det ser ut som året 2015 också riskerar att bli ett "förlorat år"!! (2015-01-25)
Planera för årsstämman måndag den 16 mars
Måndag den 16 mars kl 19 i Hols Församlingshem hålls ordinarie föreningsstämma 2015. Först blir det ett informationspass därefter fika och årsmötesförhandlingar.Boka in kvällen redan nu så att du kan komma! Följ planeringen här på hemsidan. (2015-01-25)
Åter start på hemsidan
Åskan i veckan före Jul tog internetförbindelsen för hemsideskötaren. Den 23 januari fixades det så att uppdateringar kan ske! (2015-01-25)
Nu kommer fakturan på andra delbetalningen på insatsen!
Kolla din e-post där kommer andra insatsfakturan (5000 kr/fastighet) att dimpa ner den 9-10 nov! Dom som (ännu!) inte har någon e-postlåda får den med snigelpost till "vanliga" brevlådan. (2014-11-08)
God uppslutning på infomötet i Lagmansholm
Det kom ca 65-70 fiberintresserade till infomötet i Lagmansholm. Först informerade Lantmäteriet om vad ledningsrätt innebär. Läs Lantmäteriets avtalsmall för fastighetsägare som berörs av fiberslanggrävning. Klicka här! Efter fikat informerades om arbetsläget i föreningen. Läs en sammanfattning här! (2014-10-23)
Medlemsmöte och allmänt informationsmöte i Lagmansholm Tisdag den 21 okt kl 19
I Lagmansholms Missionskyrka hålls ett informationsmöte tisdag den 21 okt kl 19. Lantmäteriet kommer för att informera om markavtal - ledningsrätt. Information kommer att lämnas om arbetsläget i föreningen . Kom för att ställa dina frågor! Inbjudan sker också genom att lägga utdelningsblad i alla brevlådor i området. Tala fiber med dina grannar och kom allihop! Läs utdelningsbladet! Klicka här!(2014-10-14)
Nytt på fiberfronten
Det har varit en svår sommar för kopparkablarna i marken med åska och många sönderslagna modem. Tänk på att fiberledningar är avsevärt mindre störningskänslig för åska! En sommar utan uppkoppling mot omvärlden är påfrestande!
Nu planeras ett allmänt infomöte i Lagmansholms Missionskyrka tisdag den 21 oktober för information om arbetsläget i fiberföreningen. Boka in kvällen. Ta med dina grannar. Mer info senare. Följ det som händer här på hemsidan. (2014-09-26)
Bidragsnyheter från länsstyrelsen m m
Läs nyheterna här! (2014-06-03)
Goda nyheter för fibermedlemmar !!
Regeringen har bekräftat att bredband på landsbygden är prioriterat. I vårens budgetarbetet är planerat en fördubbling av satsningen på bredband till landsbygden. Alla har ju tidigare sagt att bredband på landsbygden är prioriterat. Nu kan vi se att det faktiskt är så! Läs mer om bredbandssatsningen. Klicka på följande länkar. Länk 1: http://annakarinhatt.se/blogg/centerpartiet-och-alliansen-fordubblar-bredbandssatsningen/ Länk 2: http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Fokus-pa-fiber-till-byn--Byalagen-vinnare-i-regeringens-nya-satsning/(2014-03-27)
Läs ATLs artikel här om kommande fiberstöd. Den innehåller mer fakta än länkarna ovan (2014-03-28).
Föreningen är nu momsregistrerad
Styrelsen har i månadsskiftet jan/feb gjort en förnyad anmälan om registrering för moms. Skatteverket har meddelat att föreningen nu är registrerad för moms fr o m 2014-01-01. Medlemsinsatsen och medlemsavgiften är fortfarande utan moms. För övriga tjänster tillkommer moms, t ex på anslutningsavgiften 3000 kr tillkommer moms. Föreningen kan i gengäld "lyfta" momsen på den betalda fiberslangen och på kommande grävarbeten (2014-03-20).
Medlemsavgift 2014
Stämman beslutade att avgiften skulle vara oförändrad 100 kr och att nya medlemmar som betalt den under sista kvartalet 2013 skall anses ha betalt medlemsavgift också för 2014. Faktura på årsavgiften för övriga som skall betala kommer inom kort! (2014-03-14)
Kallelse till ordinarie årsstämma
Läs kallelsen här! Hämta möteshandlingar här! Första delen av mötet blir en informationsdel öppen för alla intresserade.Tala fiber med dina grannar och inbjud dom till mötet. Efter fikan blir det årsmötesförhandlingar med stadgeenliga ärenden! (2014-02-14)
Ordinarie föreningsstämma blir Tisdag 11 mars kl 19
Ordinarie föreningsstämma blir tisdag 11 mars kl 19 i Hols församlingshem. Först blir det ett informations- och frågeavsnitt. Per Majlöf, Vårgårda Stadsnät är vår gäst. Därefter fika och stämmoförhandlingar. Kallelsen kommer per e-post andra veckan i februari. Markera dagen i almanackan redan nu! (2014-01-26,27,31)
Nu kommer första fakturan på en delbetalning av insatsen!
Omkring trettondagshelgen kommer första fakturan på en delbetalning 5000 kr av insatsen. Köp av optoslang och Vattenfalls samförläggning av optoslangen medför kostnader för föreningen. Fakturan kommer med e-post. Bevaka din inkommande e-post! Finns ingen e-postadress kommer fakturan med "vanliga posten" i din brevlåda. Om du inte kan öppna eller skriva ut fakturan meddela föreningen detta med knappen "Kontaka oss" upp till höger på hemsidan så kan du också få en faktura i din brevlåda! (2014-01-03)
Telia erbjuder fiber i Vårgårda tätort
Telia hade ett informationsmöte i Kulturen 17 december för att informera om sitt erbjudande. Läs anteckningarna om vad Telia framförde vid mötet. Läs särskilt under rubrikerna "Nuvarande kopparnät" och "Mobila nätet" Klickas här. Tala fiber med era grannar! (2013-12-18)
Infomöte månd 2 dec i Hol för er som ännu inte bestämt er! Det blev bra utdelning på mötet!
Måndag den 2 december kl 19 i Hols IF:s klubblokal ordnas ett infomöte om fiberanslutning för er som ännu inte är medlemmar. Kom och ställ frågor! Vad pågår just nu? Vad kommer att hända sedan? Enda möjligheten att få veta mer är att fråga! Medlemmar är självfallet också välkomna. Inbjudan till mötet sker "muntligt" och via denna information på hemsidan. (2013-11-25)
Det blev god uppslutning på infomötet. Ca 35 kom till klubblokalen. Vid mötet skrevs sammanlagt 11 ansökningar om medlemsskap. En återkommande diskussionspunkt var att det borde sättas en sista dag för ansökan så att föreningen kan få en säkrare grund för fortsatt arbete! För ansökningar efter den sista dagen tas ut en extra avgift. (2013-12-02)
Nu grävs det överallt !!
Nu har Vattenfalls alla gräventreprernörer kommit igång i området. TROLK är nästan klar i vårt område Mängsholm-Gongstorp och fortsätter mot Siene-Horla-Kärtared. INFRATEC har god fart i området Lagmansholm-Fullestad. TVÅ GRÄVARE AB har kommit igång i Bäne-Hol. Vi hänger med med vårt fiberrör överallt där de gräver för kabeln. Vårt gemensamma rörlager med SHK-föreningen har just fått påfyllning med 18 000 meter optorör. (2013-10-30)
Nu har schaktningen börjat!
Idag, måndag den 23 sept, har Vattenfalls entreprenör börjat kabelschakten. Det är TROLK som har området Siene-Horla som börjat vid Aspäng-Lagmansholmsvägen, för att sedan gå vidare mot Mängsholm-Siene. INFRATEC som är entreprenör på området Lagmansholm-Fullestad kommer att ha ett uppstartmöte under denna veckan och får sin kabelleverans de första dagarna i oktober. Nu är första rullen tomrör utkörd till entreprenören för samförläggning med Vattenfalls kablar. (2013-09-23)
Missuppfattning om intresseanmälan - ansökan om medlemsskap??!
Det är flera som hört av sig och trott att den intresseanmälan dom gjort - kanske under våren - också är en ansökan om medlemsskap i fiberföreningen. Intresseanmälan var emellertid endast en första undersökning av fiberintresset, utan att vara bindande för den som anmält sig. Ansökan om medlemsskap är bindande och förutsätter att du vill ansluta dig till fibernätet. Dvs även om du tidigare anmält intresse för fiberanslutning så måste du också ansöka om medlemsskap ...och sända över en undertecknad ansökan. Läs mer vad medlemsskap innebär och hur du gör ansökan under "knappen" Bli medlem! på startsidan!! (2013-09-09)
Informationsmöte i Hol
Fiberföreningen inbjuder till ett allmänt informationsmöte Torsdag den 5 september kl 19 i Hols Församlingshem. Läs inbjudan! Den läggs också i alla brevlådor i området. Kom och bli informerad ...du kan samtidigt bli medlem i föreningen! (2013-08-20)
Fiberargument och info om föreningens planer m m
Fiberargument och föreningsnyheter är nu utlagdt. Klicka på "Varför fiberanslutning?"!(2013-06-26)
Registreringsbevis, styrelseprotokoll
Nu är inlagt registreringsbevis från Bolagsverket och protokoll från styrelsemötet 18 juni 2013. Klicka på rubrikerna i högermenyn! (2013-06-25)
Ny hemsida under uppbyggnad
Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening har öppnat en hemsida för den egna föreningen. Webbadressen är www.lagmansholmholsfiber.se. Så länge www.E20fiber.se finns, kan Du via den komma till den nya hemsidan ...men du kan också gå direkt!
Under startskedet kommer det att finnas tomma hål på menyplatserna ... men var så säker dom kommer att fyllas med information efter hand!! (2013-06-22)
Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening är bildad
Vid allmänt möte i Lagmansholm den 10 juni bildades föreningen. Föreningen har nu antagna stadgar. Läs här (2013-06-22)
Ansökan om medlemsskap
Vill du ansluta dig till det blivande fibernätet? Hämta info och formulär. Ansökan om medlemsskap (2013-06-22)